هاست ایران - پلن 1

15,000 تومان
ماهانه
 • فضای میزبانی 256 مگابایت
 • ترافیک / ماهانه نامحدود
 • ادان و پارک دامین نامحدود
 • نوع هارد دیسک SSD NVMe
 • دیتاسنتر ایران، تهران، آسیاتک

هاست ایران - پلن 2

18,000 تومان
ماهانه
 • فضای میزبانی 512 مگابایت
 • ترافیک / ماهانه نامحدود
 • ادان و پارک دامین نامحدود
 • نوع هارد دیسک SSD NVMe
 • دیتاسنتر ایران، تهران، آسیاتک

هاست ایران - پلن 3

20,000 تومان
ماهانه
 • فضای میزبانی 1 گیگابایت
 • ترافیک / ماهانه نامحدود
 • ادان و پارک دامین نامحدود
 • نوع هارد دیسک SSD NVMe
 • دیتاسنتر ایران، تهران، آسیاتک

هاست ایران - پلن 4

30,000 تومان
ماهانه
 • فضای میزبانی 2 گیگابایت
 • ترافیک / ماهانه نامحدود
 • ادان و پارک دامین نامحدود
 • نوع هارد دیسک SSD NVMe
 • دیتاسنتر ایران، تهران، آسیاتک

هاست ایران - پلن 5

40,000 تومان
ماهانه
 • فضای میزبانی 4 گیگابایت
 • ترافیک / ماهانه نامحدود
 • ادان و پارک دامین نامحدود
 • نوع هارد دیسک SSD NVMe
 • دیتاسنتر ایران، تهران، آسیاتک

هاست ایران - پلن 6

45,000 تومان
ماهانه
 • فضای میزبانی 8 گیگابایت
 • ترافیک / ماهانه نامحدود
 • ادان و پارک دامین نامحدود
 • نوع هارد دیسک SSD NVMe
 • دیتاسنتر ایران، تهران، آسیاتک

هاست ایران - پلن 7

65,000 تومان
ماهانه
 • فضای میزبانی 10 گیگابایت
 • ترافیک / ماهانه نامحدود
 • ادان و پارک دامین نامحدود
 • نوع هارد دیسک SSD NVMe
 • دیتاسنتر ایران، تهران، آسیاتک

هاست ایران - پلن 8

80,000 تومان
ماهانه
 • فضای میزبانی 15 گیگابایت
 • ترافیک / ماهانه نامحدود
 • ادان و پارک دامین نامحدود
 • نوع هارد دیسک SSD NVMe
 • دیتاسنتر ایران، تهران، آسیاتک

هاست ایران - پلن 9

110,000 تومان
ماهانه
 • فضای میزبانی 20 گیگابایت
 • ترافیک / ماهانه نامحدود
 • ادان و پارک دامین نامحدود
 • نوع هارد دیسک SSD NVMe
 • دیتاسنتر ایران، تهران، آسیاتک