نصب و کانفیگ WHMCS

50,000 تومان

زبان فارسی در بخش کاربری و مدیریت
انجام پیکر بندی های اولیه
فعال سازی شمسی ساز در بخش کاربری
اضافه کردن واحد ارزی تومان
پیکربندی تمام بخش های تنظیمات
فعال سازی اتوماسیون (تنظیم کرونجاپ)
اتوماتیک سازی بستن و مدیریت تیکت
اتوماتیک سازی زمان فاکتور ها
انجام تنظیمات امنیتی Whmcs
بهینه سازی دیتابیس بصورت کامل
بررسی فایل های سیستم و رفع مشکلات
7 روز پشتیبانی رایگان جهت پاسخگویی