هاست ایران - پلن 1

20,000 تومان
ماهانه
 • فضای میزبانی 512 مگابایت
 • ترافیک / ماهانه نامحدود
 • ادان و پارک دامین نامحدود
 • نوع هارد دیسک SSD NVMe
 • دیتاسنتر ایران، تهران، آسیاتک
 • ارائه پنل مدیریت سرویس

هاست ایران - پلن 2

25,000 تومان
ماهانه
 • فضای میزبانی 1 گیگابایت
 • ترافیک / ماهانه نامحدود
 • ادان و پارک دامین نامحدود
 • نوع هارد دیسک SSD NVMe
 • دیتاسنتر ایران، تهران، آسیاتک
 • ارائه پنل مدیریت سرویس

هاست ایران - پلن 3

35,000 تومان
ماهانه
 • فضای میزبانی 2 گیگابایت
 • ترافیک / ماهانه نامحدود
 • ادان و پارک دامین نامحدود
 • نوع هارد دیسک SSD NVMe
 • دیتاسنتر ایران، تهران، آسیاتک
 • ارائه پنل مدیریت سرویس

هاست ایران - پلن 4

60,000 تومان
ماهانه
 • فضای میزبانی 5 گیگابایت
 • ترافیک / ماهانه نامحدود
 • ادان و پارک دامین نامحدود
 • نوع هارد دیسک SSD NVMe
 • دیتاسنتر ایران، تهران، آسیاتک
 • ارائه پنل مدیریت سرویس

هاست ایران - پلن 5

100,000 تومان
ماهانه
 • فضای میزبانی 10 گیگابایت
 • ترافیک / ماهانه نامحدود
 • ادان و پارک دامین نامحدود
 • نوع هارد دیسک SSD NVMe
 • دیتاسنتر ایران، تهران، آسیاتک
 • ارائه پنل مدیریت سرویس

هاست ایران - پلن 6

140,000 تومان
ماهانه
 • فضای میزبانی 15 گیگابایت
 • ترافیک / ماهانه نامحدود
 • ادان و پارک دامین نامحدود
 • نوع هارد دیسک SSD NVMe
 • دیتاسنتر ایران، تهران، آسیاتک
 • ارائه پنل مدیریت سرویس